GOZDNI VRTEC

V šolskem letu 2018/2019 prvič pristopamo k mreži gozdnih vrtcev in šol. Gozdni vrtec pomeni uporabo bližnjega gozda oz. naravnega okolja za igro, gibanje in učenje, ki ga izberemo na osnovi kriterijev, kot so dostopnost, zdravje in varnost. Pomeni tudi redno, pogosto – tedensko ali štirinajstdnevno obiskovanje gozda (ali drugega naravnega okolja), skozi celo leto. Pri dejavnostih upoštevamo zmožnosti otrok in njihove individualne lastnosti. Raziskovanje in učenje ima značilnosti odprtega učenja, pomembno pa je tudi dobro počutje vseh v naravnem okolju. Sodelovali bodo otroci skupin Vidkova igralnica, Navihanci in Pikijeva igralnica.

Več informacij najdete tudi tukaj.

Najdete pa nas tudi v mreži gozdnih vrtcev tukaj.

Vrtec v gozdu

Naš vrtec se nahaja na podeželju, v neposredni bližini naravnih bogastev- gozdov, travnikov, kmetijskih obdelovalnih površin kot so vinogradi, sadovnjaki, njive… Te naravne danosti izkoriščamo tudi v izobraževalne in vzgojne namene, vendar do sedaj nismo toliko sistematično v delo vnašali načel gozdne pedagogike.

Z vsemi otroki, v vseh letnih časih neposredno opazujemo spremembe v našem bližnjem okolju in v naravi, opravimo veliko opazovalnih sprehodov in zelo pogosto prenesemo učenje in igro v bližnji gozd ali na travnik. Pri tem sodelujejo čisto vsi otroci vrtca (4 skupine), vseh starosti, seveda dejavnosti prilagajamo razvojnim značilnostim in zmožnostim otrok. Ideje črpamo iz primerov dobre prakse drugih vrtcev, pogosto pa so pobudniki za različne dejavnosti prav otroci. Ugotavljamo, da bivanje otrok na prostem, v naravi, blagodejno vpliva na njihov vsestranski razvoj. Otroci v različnih naravnih okoljih tako dobijo veliko gibalnih, miselnih in ustvarjalnih izzivov in s tem, ko jih rešujejo tudi razvijajo jezik, socialne odnose, rešujejo konflikte, pridobivajo pa tudi na samopodobi in zavesti. Stik z naravo ima tudi pozitivne učinke na čustveni razvoj otrok, pozornost in samoregulacijo.

S pristopom v Mrežo gozdnih vrtcev bomo načela gozdne pedagogike še bolj sistematično vključevali v dejavnosti v vrtcu in sicer na vseh področjih Kurikula (gibanja, jezika, matematike, narave, družbe in umetnosti). Bolj sistematično in premišljeno bomo začeli vključevati tudi starše otrok in jih ozaveščati o pomenu stika z naravo pri razvoju otroka in nasploh človeka. Ne bomo pa pozabili tudi na ekološki moment.

Gozd v vrtcu